Do výstavy zbývá    dnů    hodin    minut
Česká verze English version
Flora 2016 Bratislava

TISKOVÁ ZPRÁVA

ZELENÝ SVĚT 2018

Vážení přátelé zeleného světa,
ve dnech 6. – 7. září 2018 se uskutečnil 17. ročník mezinárodního odborného kontraktačního veletrhu Zelený Svět 2018. Setkání zástupců firem napříč celým zahradnickým oborem, počínaje dodavateli pěstebních materiálů a substrátů, přes pěstitele, až po realizátory se na pár chvil stala tím nejdůležitějším setkáním v roce.
         Na 2000 m2 jste navštívili především zástupce českých firem (44 firem): Acer WoodWay s.r.o.; Agro Brno – Tuřany, a.s.; AGROFIM CZECH s.r.o.; ALONET Garden s.r.o.; Anna Nováková; Avistech s.r.o.; BB Com s.r.o.; Bc. Milan Hanč – Jahodárna Vraňany; BOHEMIASEED s.r.o.; Černý Seed s.r.o.; Florcenter s.r.o.; Hifi Studio JASYKO s.r.o.; ILLY Services s.r.o.; Ing. Jiří Vrbas; Ing. Václav Koběluš; INSTITUT INPRO, a.s.; Jana Holzbecherová – Botanické zahradnictví; Jiří Veleba; Nadace partnerství; MANDERSLOOT CZ s.r.o.; Nakladatelství Profi Press; Studený s.r.o.; SKF ČR; SZÚZ; Školní statek Opava – příspěvková organizace; Šprojcarovo zahradnictví; Thoolen s.r.o.; UH  Car, s.r.o.; Zahradnictví SINCO Mělník s.r.o.; Ovocná a okrasná školka Příbor; Pasič spol. s.r.o.; Plantana s.r.o.; Těrchovský kámen s.r.o. a další.
Poradenské centrum obsadily firmy: Adam – zahradnická a.s.; Agrostis Trávníky s.r.o.; Floravil, s.r.o.; Retex a.s.; SZÚZ a Česká rostlinolékařská společnost.
         Zahraniční zastoupení tvořilo Slovensko (2) Plantago s.r.o. a KULLA SK, s.r.o.; Polsko (2) Agro-sur Wojciech Surowiec a Floramedia Polska Sp. z o.o.; Německo (3); Bruno Nebelung GmbH; Gramoflor GmbH; Volmary GmbH a v neposlední řadě Holandsko (7) ICL Specialty Fertilizers / Everris International B.V. a Made in Zundert.
         Pod značkou Made in Zundert se představilo 6 mladých dynamických firem, které se rozhodly společně prorazit na českém trhu. Pod touto značkou jste měli možnost poznat zástupce firmy Boomkwekerij De Laarakker; Boomkwekerij de Raamberg, Boomkwekerij Patrick Braspenning; Boomkwekerij van Hansselt; Boomkwekerij van Hansselt – van den Broek a Hergo Boomkwekerijen.
         Díky záštitě a podpoře Svazu zakládání a údržby zeleně, České rostlinolékařské společnosti, Nadaci partnerství a Svazu květinářů a floristů ČR, se podařilo naplnit doprovodný program.
Stálé expozice byly součástí haly A1. Zde probíhala anketa Stromy Svobody 1918-2018.
U příležitosti 100. výročí vzniku republiky spustila Nadace partnerství roční kampaň Stromy svobody 1918-2018. S pomocí veřejnosti hledají příběhy 1918 Stromů svobody, chtějí odborně ošetřit alespoň 100 z nich a při oslavách 100. výročí vzniku Československa vysadit symbolických 2018 nových Stromů svobody.
         Nově vzniklé poradenské centrum bylo určeno nejen odborné veřejnosti, ale také laické, a to především těm, kteří vyhledávají služby v preferovaných nomenklaturách veletrhu Zelený Svět. Po celou dobu veletrhu byli na výstavišti připraveni zástupci firem z členské základny Svazu zakládání a údržby zeleně v čele s ředitelkou svazu Ing. Janou Šimečkovou zodpovědět veškeré dotazy a předat důležité kontakty na odborné firmy, které jsou v rámci členské základny firmami osvědčenými a tudíž spolehlivými. Témata centra byly okrasné a užitkové zahrady, okrasné trávníky, voda a vodní prvky, mobilní zeleň, zelené střechy, cibuloviny, osiva, letničky a další. Nemalý podíl na poradenském centru měla Česká rostlinolékařská společnost. Byla připravena diagnostikovat choroby a škůdce a současně navrhnout řešení pro jejich likvidaci nebo ošetření rostlin. Jak sami vypověděli, letošní zájem byl menší vzhledem ke stabilnímu a suchému počasí, které více bránilo množení škůdců a šíření chorob. To je v tomto případě, pozitivní zpráva.
         Pod taktovkou Svazu květinářů a floristů, který se stal současně hlavním sponzorem floristické show, vystoupili pod názvem ´Floristické Rendez-vous Mistrů´ Ing. Klára Franc Vavříková a Jaromír Kokeš, a to ve dvou hodinových blocích. Ve čtvrtek 6.9. předvedli sezónní dílka ze svého floristického umu. Ani my nezůstaneme stranou a oplatíme jim tuto návštěvu pomocí při realizaci již tradiční výstavy v netradičních prostorách zámku Jezeří. ´Jezeří v květech´, tak se jmenuje výstava pod taktovkou Ing. Kláry Franc Vavříkové, nezůstane stranou a také podpoří oslavy 100. výročí vzniku České republiky. Prvorepubliková kavárna, jako nosné téma výstavy, Vás bude provázet zámkem od 29.9.2018 až do 30.9.2018.
         Sál Morava je skvělým místem pro odborné přednášky veletrhu, ani letos tomu nebylo jinak. Prvním tématem byly zelené střechy a přednášejícím Ing. Jana Šimečková, ředitelka SZÚZ:
proč a jak podporovat výstavbu zelených střech; inspirující příklady; vše o blížícím se kongresu - Zelené střechy jako součást sídelní zeleně a soutěži ZELENÁ STŘECHA. Druhým tématem nás provedl Ing. Jakub Beránek, Ph.D. za ÚKZUZ, otec myšlenky rostlinolékařského portálu. Poznání biologie, způsobu šíření a škodlivosti hospodářsky významných patogenů je prvním předpokladem pro účinné ochranné zásahy proti nim. Přednášku ´Škůdci okrasných a lesních dřevin a využití rostlinolékařského portálu pro jejich diagnostiku´ uzavřela otevřená diskuze s Ing. Milanem Zapletalem z ČSR. Činnost České společnosti rostlinolékařské je soustředěna na péči o zdraví rostlin a kvalitních rostlinných produktů s cílem maximální ochrany spotřebitele a životního prostředí nejen při stanovení metod a způsobů ochrany, ale zejména při jejich vlastní realizaci. Zabezpečuje vzdělávání uživatelů přípravků na ochranu rostlin. Toto téma i nadále zůstává součástí doprovodného programu Zeleného Světa. Závěrem programu nás provázela spousta fotografií s příjemným povídáním na téma Zahrady a jejich příběhy. Spoluautorka poeticko-naučné knihy Ing. Jana Šimečková nám na řadě příkladů ukázala jakými, někdy i
neobvyklými, cestami se může ubírat ztvárnění venkovních obytných ploch. Kniha Zahrady a jejich příběhy je jemně laděný intimní pohled na člověkem vytvořený zelený svět obklopující dům. Kniha je ojedinělá především tím, že čerpá z dlouholetých zkušeností autorů, kteří při hodnocení soutěže
Zahrada roku, navštívili mnoho zahrad.
         18. ročník mezinárodního veletrhu ponese další změnu a tou je posun veletrhu o 1 týden. Další ročník se tedy uskuteční v pracovní dny čtvrtek 10.9.2020 a pátek 11.9.2020 ve zkrácené otevírací době. Ta se ještě upřesní na základě požadavků vystavovatele. Aktivně se zapojíme na Mezinárodním roku zdravé rostliny a současně vybudujeme program se Svazem zakládání a údržby zeleně na podporu vzdělávání škol. Sledujte naše webové stránky a přidejte se k nám při realizaci expozic, které chceme uskutečnit v rámci propagace našeho veletrhu na jiných zahraničních výstavách.
         Mediálním partnerem veletrhu je vydavatelství Profi Press s.r.o., který je vydavatelstvím odborných časopisů, odborné literatury a specializovaných internetových portálů. Svojí publikační aktivitou zastřešuje obory zemědělské prvovýroby, profesionální zahradnické produkce a floristické tvorby a k portfoliu 14 časopisů patří dva odborné časopisy pro veterinární lékaře. Pro každý obor provozujeme internetový portál. Chod vydavatelství zajišťuje na 70 kmenových pracovníků.
Vydavatelství Profi Press s.r.o. bylo založeno na konci roku 2003, ale vydávané časopisy mají až stoletou tradici. Navazují na tradici předchozích vydavatelů sahající až k počátkům minulého století. Každý obor a jeho odbornost se rozvíjí a odborné časopisy a knižní publikace jsou součástí celoživotního vzdělávání každého odborníka. Tohoto poslání, které odborné vydavatelství má, jsou si vědomi všichni pracovníci vydavatelství a my s nimi. Děkujeme nakladatelství Profi Press za neutuchající pomoc při propagaci veletrhu.
         Závěrem bych chtěla poděkovat všem kdo jste přišli a podpořili veletrh Zelený Svět 2018. Děkuji především paní Ing. Janě Šimečkové, ředitelce SZÚZ; panu Ing. Jiřímu Horákovi, předsedovi SKF ČR; panu Ing. Milanu Zapletalovi a Ing. Jakubovi Beránkovi; Kláře Franc Vavříkové a Jaromíru Kokešovi; firmám Sinco Mělník s.r.o. a Pasič s.r.o., že se postaraly o skvělou zábavu; realizačnímu týmu za Veletrhy Brno, a.s. v čele s panem Ing. Michalem Červinkou; Veronice Juříčkové a jejímu týmu, že se postarali o komfort nás všech; a především vám všem vystavovatelům a návštěvníkům veletrhu Zelený Svět 2018.

         Těšíme se již brzy na viděnou!
                                           Kristína Dudová

 

Vytisknout článek

Sdílejte článek přes tyto služby
Facebook
Share on Google+Google
E-mail

 


 

Zelený Svět 2018  

…již za pár dní v 10,00

Vážení přátelé zeleného světa, 
srdečně Vás zveme na zahájení 17. ročník mezinárodního odborného zahradnického kontraktačního veletrhu. Těší se na vás zástupci firem napříč zahradnickým oborem, počínaje dodavateli pěstebních materiálů a substrátů, přes pěstitele, až po realizátory. V silném zastoupení jsou především české firmy, dále můžete navštívit zástupce firem Slovenska, Německa, Holandska a Polska.
     Přes veškerou snahu se nám nepodařilo naplnit doprovodný program tak, jak byste si přáli. Ve stejném termínu se uskutečňují konference a výstavy, které mají v daných tématech větší prioritu.     
O to významnější je však program, který jsme pro Vás připravili.

Přijďte a využijte služeb a možností, které Vám veletrh nabízí. Nezapomeňte se zaregistrovat pro volný vstup na Veletrh ZDE


Těšíme se na Vás a přejeme Vám šťastnou cestu do Brna!


EXPOZICE A PREZENTACE DOPROVODNÉHO PROGRAMU VELETRHU

 • PORADENSKÉ CENTRUM ZS2018
  pod záštitou Svazu zakládání a údržby zeleně a České společnosti rostlinolékařské
 • STROM ROKU 2018 - anketa
 • ZAHRADA ROKU
  foto prezentace organizátora soutěže Svazu zakládání a údržby zeleně
 • ČESKÁ KVĚTINA
  Označení Česká květina je zárukou kvality, původu a dalšího rozvoje. Pod záštitou Svazu květinářů a floristů takto označují své nejlepší produkty tradiční pěstitelé okrasných květin v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Podrobnosti a vše důležité se můžete dozvědět v expozici č.30

ČTVRTEK 06.09.2018, BVV HALA A1

10:00   OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ VELETRHU ZELENÝ SVĚT
     
10:45   Tisková konference, Sál Morava
     
11:00 – 11:45   FLORISTICKÉ rendez-vous [randevú] MISTRŮ 2
13:00 – 13:45   hala A1
   

Pro velký úspěch opakujeme. I tak se dá nazvat pokračování floristického randevú mistrů floristů ČR Ing. Kláry Franc Vavříkové a Jaromíra Kokeše.
...že Koule květiny mají se sami můžete přesvědčit ve dvou vstupech.                                   
Květinovým sponzorem je velkoobchod květin a doplňků VONEKL s.r.o.

     
13:00 – 14:00   ZELENÉ STŘECHY
 

Přednášející Ing. Jana Šimečková, ředitelka SZÚZ
Proč a jak podporovat výstavbu zelených střech, inspirující příklady, vše o blížícím se kongresu Zelené střechy jako součást sídelní zeleně  a soutěži ZELENÁ STŘECHA 2018

     
17:00   KONEC VELETRHU ZELENÝ SVĚT 2016
     
     
PÁTEK 07.09.2018, BVV HALA A1
09:00   ZAHÁJENÍ DRUHÉHO DNE VELETRHU, hala A1
09:45 – 10:15   ŠKŮDCI OKRASNÝCH A LESNÍCH DŘEVIN A VYUŽITÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÉHO PORTÁLU PRO JEJICH DIAGNOSTIKU
 

Přednášející Ing. Jakub Beránek, Ph.D.
Poznání biologie, způsobu šíření a škodlivosti hospodářsky významných patogenů je prvním předpokladem pro účinné ochranné zásahy proti nim. S panem Ing. Jakubem Beránkem se společně zaměříme na škůdce okrasných a lesních dřevin.

     
10:25 – 10:55  

ROSTINOLÉKAŘSTVÍ A ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE, ZDRAVÉ ROSTLINY

 

ČESKÁ SPOLEČNOST ROSTLINOLÉKAŘSKÁ, ING. M. ZAPLETAL CSc.
Činnost České společnosti rostlinolékařské je soustředěna na péči o zdraví rostlin a kvalitních rostlinných produktů s cílem maximální ochrany spotřebitele a životního prostředí nejen při stanovení metod a způsobů ochrany, ale zejména při jejich vlastní realizaci. Zabezpečuje vzdělávání uživatelů přípravků na ochranu rostlin.

     
13:00 – 14:00   ZAHRADY A JEJICH PŘÍBĚHY
  AUTORSKÉ ČTENÍ POETICKO-NAUČNÉ KNIHY
AUTOŘI: ING. PETR MIČOLA, ING. JANA ŠIMEČKOVÁ

Autorské čtení poeticko-naučné knihy. Kniha Zahrady a jejich příběhy je jemně laděný intimní pohled na člověkem vytvořený zelený svět obklopující dům. Kniha je ojedinělá především tím, že čerpá z dlouholetých zkušeností autorů, kteří při hodnocení soutěže                               Zahrada roku, navštívili mnoho zahrad. Na řadě příkladů ukazují, jakými, někdy i neobvyklými, cestami se může ubírat ztvárnění venkovních obytných ploch. Přijďte se seznámit a vychutnat atmosféru této knihy.
     
17:00   UKONČENÍ VELETRHU

 

Zelený Svět 2018

 


 

Mdeinzundert  
20. 08. 2018 Město Zundert - jih Holandska

         Made in Zundert dorazí na brněnské výstaviště
Představí vám nejen svůj školkařský sortiment, ale především možnosti spolupráce a zvýhodněné podmínky. Tento mladý tým je připraven otevřít svůj nový odbyt v České republice a srdečně vás zve do své expozice na Zeleném Světě 2018. Navštivte je ve dnech 6.-7.9.2018 na brněnském výstavišti v hale A1. Obávat se nemusíte ani jazykové bariéry. Tlumočnice jsou Vám k dispozici po celou dobu výstavy. Pro volný vstup se neváhejte registrovat na webových stránkách veletrhu na: http://green-world.info/?azv=registrace-navstevnika

Přátelé, napište si tedy do kalendáře, že 6.-7. září na vás čeká 6 mladých dynamických okrasných školek pod společným názvem Made in Zundert (podle města, ve kterém se školky nachází). 
Těšíme se na vás!

         Informace o vystavovateli byly pro vás použity z webových stránek http://www.madeinzundert.nl. Zde také naleznete více informací.

Mdeinzundert Mdeinzundert

Vytisknout článek

Sdílejte článek přes tyto služby
Facebook
Share on Google+Google
E-mail

 


 

Florcenter  
30. 07. 2018 Nakupujte přímo u pěstitele

         Společnost Florcenter s.r.o., založená 15.6.1992, je v současné době firmou, která má 4 společníky a zaměstnává celoročně průměrně 50 stálých pracovníků, které na jarní sezónu doplňuje o další potřebné sezónní zaměstnance. S vlastní výrobou v objemu cca 40 mil. Kč patří k největším společnostem svého druhu v České republice. Disponuje maloobchodem i velkoobchodem. Pro velkoodběratele nabízí široký sortiment hrnkových a řezaných květin z vlastní produkce i z dovozu, floristické potřeby, substráty a hnojiva, keramiku a plasty,     zeleninovou sadbu a bylinky vlastní produkce.

         Informace o vystavovateli byly pro vás použity z webových stránek http://www.florcenter.cz. Zde také naleznete více informací.

Vytisknout článek

Sdílejte článek přes tyto služby
Facebook
Share on Google+Google
E-mail

 


 

PLANTANA  
25. 07. 2018 Profesionální partner

         Dalším významným vystavovatelem veletrhu Zelený Svět 2018, jehož zastoupení znáte pod názvem Syngenta, je společnost PLANTANA s.r.o. Jsou sehraný tým, profesionálně působící na trhu okrasných rostlin od roku 1999. Využívají svých znalostí a zkušeností, získaných za posledních 19 let. Snaží se vždy zajistit co nejlepší kvalitu rostlin, aktivně komunikovat se zákazníkem a podporovat jeho produkci pěstitelským a marketingovým servisem. Nabízí Vám celý sortiment firmy Syngenta FloriPro Services, který doplňují o bylinky a roubovanou zeleninu firmy Hishtil a chryzantémy firmy Royal van Zanten.
         Jejich přáním je vytvářet se zákazníkem dlouhodobé, oboustranně výhodné vztahy, založené na vzájemné důvěře a transparentnosti. Jako každý jiný člověk, i oni můžou dělat chybu - ale vždy se je snaží  napravit ve prospěch zákazníka.

         Informace o vystavovateli byly pro vás použity z webových stránek http://www.plantana.cz. Zde také naleznete více informací.

Vytisknout článek

Sdílejte článek přes tyto služby
Facebook
Share on Google+Google
E-mail

 


 

Plantago  
20. 07. 2018 PLANTAGO s.r.o.

         Společnost Plantago, spol. s r.o., člen skupiny zares®, působí na slovenském zahradnickém trhu od roku 2000. Specializuje se na produkci dřevin a solitérních stromů – pěstování dřevin na ploše 80 000 m2 a obchodní činností na ploše 15 000 m2. Svým zákazníkům nabízí možnost z největší nabídky dřevin na Slovensku (cca 4000 položek). Během celé sezóny u nich najdete bohatou nabídku listnatých a jehličnatých dřevin, vzrostlých a solitérních stromů, zahradních bonsají, trvalek a doplňkového sortimentu. Zboží je neustále doplňováno během celé sezóny včetně letních měsíců.
         Společnost PLANTAGO, spol. s r.o. disponuje silným portfoliem renomovaných dodavatelů z Německa, Holandska, Itálie, Belgie, Polska, Maďarska, Česka a ze Slovenska. Prvořadým kritériem při výběru dodavatele je jeho spolehlivost v dodržování termínů a kvalitě rostlinného materiálu.

         Informace o vystavovateli byly pro vás použity z webových stránek http://www.plantago.sk/. Zde také naleznete více informací.

Vytisknout článek

Sdílejte článek přes tyto služby
Facebook
Share on Google+Google
E-mail

 


 

ALONET BIS  
09. 07. 2018 BOTANICKÉ ZAHRADNICTVÍ

         Botanické zahradnictví se nachází v údolí říčky Ponávky, 10 km severně od Brna, na okraji obce Lelekovice. Klimatické podmínky jsou zde vzhledem ke kopcovitému rázu krajiny na pokraji Drahanské vysočiny poněkud drsnější než přímo ve městě Brně. Orientace a členitost našich pozemků nám ale umožňuje jak pěstování suchomilných rostlin z výslunných stanovišť na jižně orientovaných plochách, tak pěstování stínomilných a vysokohorských rostlin na plochách obrácených k severu. Hlavní část našich kultivačních ploch je na rovinatých pozemcích v aluviu říčky Ponávky. Zahradnictví leží v nadmořské výšce cca 250 m, nejvyšším vrcholem v okolí je Babí lom (551 m). Zahradnictví bylo založeno v r. 1991. Celková výměra pozemků je 2 ha, z toho 1 ha kontejnerovny.
         V jejich nabídce najdete pokryvné trvalky, vysoké záhonové trvalky, skalničky, rostliny na střešní zahrady, okrasné traviny, kapradiny a drobné dřeviny. Sortiment okrasných rostlin, který se stále rozrůstá o nové kultivary, nebo nové druhy z přírody vhodné pro výsadby v zahradách a parcích, nelze pěstovat v celé šíři v jedné školce. Není snahou této firmy nabízet co největší sortiment rostlin pro různé typy stanovišť. Kromě standardního sortimentu nabízí celou řadu botanických druhů, které nejsou běžně pěstovány a také mnoho rostlin pocházejících z přírodních sběrů expedic botanických zahrad i amatérských pěstitelů. Sortiment je neustále obohacován o nové druhy. 

         Informace o vystavovateli byly pro vás použity z webových stránek http://www.holzbecher.cz. Zde také naleznete více informací.

Vytisknout článek

Sdílejte článek přes tyto služby
Facebook
Share on Google+Google
E-mail

 


 

ALONET BIS  
04. 07. 2018 JABLONĚ A HRUŠNĚ Z BRUZOVIC

         Ovocné stromky se v Bruzovicích pěstovaly již v roce 1920. Podle tehdejší dokumentace se rouby nakupovaly v Pomologickém ústavu v Brně. V té době se pěstovaly odrůdy jako je Jonathan, Ontario, Parména zlatí zimní, Boikovo apod.
         Vypěstované stromky byly určeny pro vlastní potřebu. Švestky domácí pro stromořadí podél silnice, keřový rybíz, angrešt, líska a široký sortiment jabloní a keřových růží pro založení zahrady.
         Po roce 1989 bylo rozhodnuto se činností ovocného školkařství zabývat na profesionální úrovni. V roce 1992 proběhlo první uznávací řízení.
         Vypěstované ovocné stromky byly určeny nejdříve pouze pro prodej zahrádkářům. Postupem času se jejich zákazníky stávají zahradní centra a v neposlední řadě také ovocnáři.
         Ovocná školka Bruzovice-Velicesta získala mezi prvními firmami licenční smlouvu na množení nových českých rezistentních odrůd jabloní původem z Ústavu experimentální botaniky AVČR. Pěstování rezistentních odrůd, odolných vůči chorobám se stalo specializací této firmy. Dále pak pěstování stromků na slabě a zakrsle rostoucích podnožích vhodných pro pěstování štíhlých vřeten. Částečně také na staré odrůdy ovocných druhů jako jabloň Jadernička Moravská či Panenské české, hrušeň Krvavka nebo žlutá třešeň Donisenova ve tvaru polokmen a vysokokmen, které jsou vhodné pro výsadbu do stromořadí a volné krajiny.

         Informace o vystavovateli byly pro vás použity z webových stránek http://www.kobelus.cz. Zde také naleznete více informací.

Vytisknout článek

Sdílejte článek přes tyto služby
Facebook
Share on Google+Google
E-mail

 


 

Rostlinolékaři
 
25. 06. 2018 VÁŽÍME SI KAŽDÉ KAPKY

         Jedním z tradičních vystavovatelů Zeleného Světa je také firma AGROFIM. Je to v současnosti dynamicky se vyvíjející společnost, která na základě požadavků zákazníků projektuje, dodává materiál, a i realizuje veškeré závlahové systémy, skleníky a fóliovníky a jejich technologie. AGROFIM dodává nejen materiály do systémů, ale je připravena svým zákazníkům navrhnout a dodat nejvhodnější technologie pro pěstování rostlin. Technologie NETAFIM jsou založeny na agronomických výzkumech vývojových a zkušebních oddělení společnosti NETAFIM, která spolupracují na výzkumných projektech se špičkovými pracovišti mnoha zemí. Pomocí sítě svých expertů pak předává nejnovější výsledky a informace svým zákazníkům. Agronomové a specialisté v oblasti závlahových systémů a technologií jsou vybíráni mezi nejlepšími světovými odborníky.
         Cílem firmy AGROFIM je poskytovat současně s výrobky a technologiemi NETAFIM také rozsáhlé technické a poradenské služby. AGROFIM CZECH nabízí projekty založené na modulárním principu, což dává zákazníkovi možnost výběru ze širokého spektra služeb včetně zpracování studií, exkluzivního designu, výběru vhodného zařízení, dopravy, instalace a realizace. Do programu technické podpory patří zaškolení obsluhujícího personálu, plánování a programování provozu dodávaných systémů a konzultace. Specializovaní agronomové firmy NETAFIM sledují na celém světě účinky závlahy a navrhují její optimální používání pro každé klimatické podmínky. Od zavedení systému na klíč byla tímto způsobem zrealizována již celá řada projektů závlahy polních kultur, zeleniny, chmelnic a sadů, a také projektů skleníků. Cílem firmy je spokojený a úspěšný zákazník, který se za všech okolností může spolehnout na AGROFIM CZECH.

         Informace byly pro vás použity z webových stránek http://www.netafim.cz. Zde také naleznete více informací..

Vytisknout článek

Sdílejte článek přes tyto služby
Facebook
Share on Google+Google
E-mail

 


 

Rostlinolékaři  
22. 06. 2018 ROSTLINOLÉKAŘI

         Česká společnost rostlinolékařská vznikla v roce 1996 a navázala na činnost sekce ochrany rostlin, která byla více než 30 let součástí České zemědělské společnosti. Působí v oblasti rostlinolékařské péče a sdružuje fyzické a právnické osoby, které se zabývají péčí o zdraví rostlin a životního prostředí v oblasti pěstování rostlin, výzkumu, vzdělávání, státního dozoru a služeb.
         Společnost je členem Českého svazu vědeckotechnických společností. Posláním ČSVTS je zastupování společných zájmů členských organizací, podpora činnosti členů ČSVTS a vytváření podmínek pro zajištění profesních zájmů, kariérního rozvoje a celoživotního vzdělávání inženýrů a techniků.
         Česká společnost rostlinolékařská se stala v říjnu 2013 přidruženým členem Mezinárodní asociace rostlinolékařských věd (International Association of Plant Protection Sciences = IAPPS). Základním cílem této asociace je podporovat integrovaný přístup k rostlinolékařskému výzkumu a využívání rostlinolékařských věd. Podle IAPPS lze dosáhnout účinných a udržitelných strategií ochrany rostlin pouze na základě objektivních vědecky podložených dat a s využitím přirozených mechanismů potlačování škodlivých organismů rostlin. IAPPS organizuje vždy po čtyřech letech Mezinárodní kongres ochrany rostlin a vydává časopis „Crop Protection“. Více na www.plantprotection.org

         Informace byly pro vás použity z webových stránek http://www.rostlinolekari.cz. Zde také naleznete více informací.

Vytisknout článek

Sdílejte článek přes tyto služby
Facebook
Share on Google+Google
E-mail

 


 

čerstvé jahody Vraňany  
18. 06. 2018 VAŠE NEJSLADŠÍ JAHODY

         Když se řeknou Vraňany, představím si pole nejsladších jahod. A když se řekne Hanč, představím si usměvavý pár mladých lidí, kteří rozumí svému řemeslu. Jejich rodinná farma s 20tiletou tradicí s láskou obhospodařuje českou půdu. Vždy je vidět, že je práce baví a díky tomu u nich získáte produkty pouze vysoké a domácí kvality.
         S pěstováním vraňanských jahod mají dlouhodobé zkušenosti. Nabízí široký sortiment odrůd certifikovaných sazenic a s pěstováním vám ochotně vždy poradí.
         Nejchutnější jahody jsou z vlastní zahrady a to proto, že jsou čerstvé. Ve firemní prodejně proto mají jen čerstvé jahody a na plantážích si jich můžete natrhat kolik chcete, jako ze zahrádky. Jejich prioritou je vysoká kvalita a zdravotní stav rostlin a předností přátelský kontakt se zákazníkem. Rodinný přístup farmy znamená vysokou produktivitu práce a kvalitu pro zákazníka ve všech směrech a manželé Hančovi, to ví velice dobře

         Informace byly pro vás použity z webových stránek https://www.jahodarna-vranany.cz, kde naleznete také více informací.

Vytisknout článek

Sdílejte článek přes tyto služby
Facebook
Share on Google+Google
E-mail

 


 

Bruno Nebelung  
18. 06. 2018 VÍCE NEŽ 90 LET KVALITY A INOVACÍ

         Je nám potěšením představit vám dalšího vystavovatele. Tato firma se účastní Zeleného Světa s jistou pravidelností. Vždy má připraveno mnoho novinek a letos tomu nebude jinak.
         Dne 1. července 1925 založili Bruno Nebelung a Franz Volmary obchod s osivem Bruno Nebelung. Stanovili si úkol dodávat osiva obchodníkům a profesionálním zahradníkům, a to ve vytříděné a vysoce klíčivé kvalitě.
         Bruno Nebelung již více než 90 let udržuje kvalitní, inovační a zahradnickou tradici v německém regionu Münsterland. Společnost provozuje ve třetí generaci Nico Volmary.
         Kladou velkou důležitost desetiletí rostoucí důvěře jejich zákazníků a nadále usilují o to, aby veškerá jejich energie investovaná do výzkumu přinášela odrůdové, vysoce klíčitelné semeno v nejlepší kvalitě. Jejich hlavní prioritou je, aby všechny produkty splňovaly nejvyšší požadavky jejich zákazníků. Nabízí nové špičkové druhy z celého světa, tradiční hobby kultivary a tradiční certifikované organické semena.
         S populárními a známými značkami značky Kiepenkerl, Majestic a Pegasus je společnost Bruno Nebelung GmbH zastoupena v celé Evropě.

         Informace byly pro vás použity z webových stránek https://www.nebelung.de, kde naleznete také více informací.

Vytisknout článek

Sdílejte článek přes tyto služby
Facebook
Share on Google+Google
E-mail

 


 

BB Com  
14. 06. 2018 SUBSTRÁTY NEJVYŠŠÍ KVALITY

         Firma BB Com s.r.o., vznikla v roce 1997. Vlastní výroba substrátů začala v roce 2000.Protože kapacita výrobny nestačila poptávce, byl v roce 2004 zakoupen nový areál v Letohradě a po kompletaci nových moderních technologií, byla v roce 2005 zahájena výroba. Na ploše cca 6,5ha jsou k dnešnímu dni provozovány 2 balící linky s vysokou výrobní kapacitou a kompletním technickým zázemím.
         Dnešní produkce obsahuje asi 60 druhů výrobků. Počínaje HOBBY substráty, širokým sortimentem profesionálních substrátů, speciálními substráty pro zelené střechy, trávníkovými substráty atd. V nabídce jsou substráty s mykorhizními houbami, vlastní rašelina, mulčovací kůra, piniová kůra a dekorační barevná štěpka. Nedílnou součástí je nabídka hnojiv a travních osiv.
         Substráty jsou vyráběny pouze z baltských rašelin. Rašelina je nejdříve vytříděna na několik velikostních frakcí a zbavena prachových částic. Pro výrobu substrátů se používají rašeliny frézované a od roku 2004 i borkované. Předností borkovaných rašelin je vysoká vzdušná a vodní kapacita, pomalejší fermentace a sléhavost.
         Složení jednotlivých substrátů je podmíněno použitím pěstovaných kultur, průběžnými provozními testy ve výrobních podnicích, kontinuálními rozbory na výrobní lince a odběrem kontrolních vzorků, které jsou skladovány. Souběžně se provádí kontrolní rozbory v nezávislé certifikované laboratoři.
         Jednotlivé komponenty používané pro výrobu jsou vysoké kvality a před aplikací jsou podrobeny rozborům. Vlastní dokonalé zpracování substrátu a dávkování zaručuje moderní technologický park.

         Informace byly pro vás použity z webových stránek https://www.bbcom.cz, kde naleznete také více informací.

Vytisknout článek

Sdílejte článek přes tyto služby
Facebook
Share on Google+Google
E-mail

 


 

ICL Specialty Fertilizers  
12. 06. 2018 JMÉNO JE MOŽNÁ NOVÉ, ALE ZNÁTE JE

         Jméno je možná nové, ale jejich portfolio produktů je celosvětově známé svojí progresivností, účinností a dokonalým provedením. Rádi navazují a udržují vztahy s distributory, pěstiteli i správci sportovních trávníků a okrasných ploch.
         Společnost ICL Specialty Fertilizers i nadále dodává účinné a spolehlivé produkty pod značkami Osmocote, Sportsmaster, Agroblen či Sierrablen. Neustále se snaží vytvářet progresivní programy výživy a další komplexní řešení k péči o rostliny.
         Ve společnosti ICL SF jsou všichni hrdi na to, že poskytují komplexní řešení specializovaná na okrasné zahradnictví, sportovní trávníky a okrasné plochy a speciální zemědělství. I když se jméno společnosti změnilo, jsou to stále stejní lidé zapálení pro věc, jejichž cílem je inovace a inspirací příroda.
         Výsledkem jejich programů a komplexních řešení je zdravý zelený trávník, kvalitní okrasné rostliny, plodiny s vysokými výnosy či ovoce a zelenina nejvyšší kvality. S pomocí vlastních programů dokážou nabídnout řešení každému zákazníkovi.

         Informace byly pro vás použity z webových stránek https://icl-sf.com/cz-cz, kde naleznete také více informací.

Vytisknout článek

Sdílejte článek přes tyto služby
Facebook
Share on Google+Google
E-mail

 


 

ALONET BIS  
10. 06. 2018 ČESKÉ SEMENÁŘSTVÍ

Obchodní společnost Bohemiaseed s.r.o. byla založena společenskou smlouvou ze dne 2. 4. 1992. Jejími prvními společníky a zaměstnanci se stali vesměs bývalí pracovníci VHJ Sempra Praha a PZO Koospol Praha. Do obchodního rejstříku byla společnost zapsána dne 14. května 1992.
Dnes jsou významným velkoobchodem s osivy v České republice. Nabízí dovoz zahradnických výrobků, potřeby pro zahradníky, pěstitele a floristy, sazenice květin, osiva a hnojiva.

Informace byly pro vás použity z webových stránek http://bohemiaseed.cz, kde naleznete také více informací.

Vytisknout článek

Sdílejte článek přes tyto služby
Facebook
Share on Google+Google
E-mail

 


 

ALONET BIS  
08. 06. 2018 BALTSKÁ RAŠELINA

Firma ALONET BIS je dodavatelem vysoce kvalitní baltské rašeliny a substrátů z Lotyšska a Estonska. Dodává přímo od výrobce do několika zemí v Evropě.

Informace byly pro vás použity z webových stránek http://raselina-substraty.cz, kde naleznete také více informací.

Vytisknout článek

Sdílejte článek přes tyto služby
Facebook
Share on Google+Google
E-mail

 


 

Mandersloot  
06. 06. 2018 Z průkopníka dopravujícího zboží za „železnou oponu“ až po bránu do celé východní Evropy.

         Všechno začalo v roce 1964, kdy byla Společnost Mandersloot's Expeditiebedrijf b.v. řízena jediným člověkem z kuchyně v nizozemském městě Scherpenzeel. Ke konci 60. let se rodina Manderslootových rozhodla, že začne dopravovat zboží do Polska, tehdejší části východního bloku. Získala tak věhlas jako průkopník v dopravě zboží za „železnou oponu“.

Z firmy o jednom zaměstnanci vyrostla za posledních 50 let mezinárodní dopravní společnost se zaměřením na východní Evropu. Společnost má v současné době pobočky v Nizozemsku, Polsku, České republice, Rumunsku a Maďarsku a je spolehlivým logistickým partnerem zajišťujícím distribuci na maloobchodní úrovni. Kromě toho nabízí širokou řadu služeb v oblasti přepravy, skladování a manipulace.

Informace byly pro vás použity z webových stránek http://www.mandersloot.nl, kde naleznete také více informací.

Vytisknout článek

Sdílejte článek přes tyto služby
Facebook
Share on Google+Google
E-mail

 


 

Zelená komunikace  

04. 06. 2018 ZELENÁ KOMUNIKACE

         Inovativní a kreativní komunikační strategie umožňuje jejich klientům rozvíjet se na vysoce konkurenčním trhu. Více než kdy jindy je důležité vyniknout z davu; s tím vším, tým Floramedia dělá vše pro to, aby svým klientům pomohla dosáhnout významného růstu. Floramedia je spolehlivým partnerem, který svým zákazníkům poskytuje rozsáhlou marketingovou podporu. Zařízení Floramedia, vybavené důkladnou znalostí o zeleném trhu a dnešních spotřebitelích, vám pomůže posílit vaši pozici na trhu.

         Již 80 let byla jedním z předních výrobců všech zahradnických komunikačních materiálů. Jejich specialitou je tisk zeleninových štítků, potahových pokrmů, semenných pytlů nebo jiných typů rostlinných obalů. Dbají na všechny druhy tisku, od velkých velikostí až po specializované povrchy související s balením; tým Floramedia se zaměřuje na prvotřídní kvalitu.

         Floramedia Polska je součástí skupiny Floramedia, která je největším výrobcem rostlinných etiket v Evropě a dalších informačních a propagačních materiálů pro zahradnictví.
Mají vlastní prodejny etiket a balení rostlin. Jako jediná firma v Polsku má také přístup k jedinečné sbírce snímků rostlin s více než 200 000 položkami, které jsou neustále obohacovány o snímky nové. Jsou připraveni realizovat jakýkoli projekt v oblasti tisku pro zahradnictví!

         Informace byly pro vás použity z webových stránek www.floramedia.pl, kde naleznete také více informací.


Vytisknout článek

Sdílejte článek přes tyto služby
Facebook
Share on Google+Google
E-mail

 


 

Kvalitní osiva  
02. 06. 2018 KVALITNÍ OSIVA Z CELÉHO SVĚTA

         Firma „Černý“ byla založena v roce 1859 Ferdinandem Hlaváčkem. Od roku 1928 se začali pokračovatelé rodinné zahradnické tradice František Černý a Marie Černá specializovat na šlechtění
a výrobu osiv, především petúnií a begónií. První původní odrůdu, petúnie s názvem „Karkulka“,
uvedli na trh v roce 1934. František a Marie Černí vyšlechtili celou řadu klasických, nehybridních odrůd a podařilo se jim prosadit se v konkurenci zavedených německých firem.

         V roce 1960 byla firma znárodněna a stala se na dlouhou dobu součástí státního podniku „Sempra“. Rodinnou tradici v této době rozvíjela další generace šlechtitelů Ing. Jan Černý a Alenka Černá. S jejich jmény se pojí vznik prvních hybridních odrůd begónií (1959) a petúnií (1960) v naší republice. Postupně vyšlechtili špičkový sortiment hybridních odrůd petúnií, převislých hlíznatých begónií a begónií semperflorens.

         V roce 1991 byl podnik v rámci restitucí navrácen rodině Černých a navázal úspěšně na předešlou tradici. Šlechtění květin zasvětil svůj život i zástupce další generace – RNDr. Jan Černý, který vyšlechtil řadu moderních hybridních odrůd begónií a petúnií. V současné době v podniku pracují a řídí ho jeho dva synové – PhDr. Jan Černý a Bc. Jakub Černý. Zárukou kvality vyráběných osiv je kolektiv zkušených pracovníků, z nichž někteří pracují ve firmě i více než 25 let.

         Firma je dnes vysoce specializovaným šlechtitelským a semenářským podnikem. Prakticky každoročně uvádí na trh nové odrůdy. Vyráběná osiva jsou s úspěchem distribuována do celého světa. 

         Od roku 1934 zde bylo vyšlechtěno více než 120 původních odrůd petúnií, begónií, bramboříků, konvalinek a dalších druhů květin. Odrůdy vyšlechtěné v Jaroměři obdržely celou řadu medailí na mezinárodních výstavách a třikrát byly oceněny cenou „Novitas Olomucensis“. Nejdůležitější je však skutečnost, že si po celou dobu udržely oblibu u zahradníků i milovníků květin.

Informace byly pro vás použity z webových stránek www.cernyseed.cz, kde naleznete také fotografie mapující historii této úspěšné a tradiční rodinné firmy.


Vytisknout článek

Sdílejte článek přes tyto služby
Facebook
Share on Google+Google
E-mail

 


 

2018 vystavovatele  

01. 06. 2018 Je čas představovat vystavovatele

         Veletrh začne za tři měsíce, a tak je čas, začít představovat vystavovatele, kteří se pro Vás již začali připravovat. Máte-li dotazy, anebo náměty, čím obohatit Vaši návštěvu na veletrhu, neváhejte nás kontaktovat. I my neustále formujeme program, abychom uspokojili co největší záběr návštěvníků. Přece jen veletrh trvá dva dny. Podrobně Vás budeme informovat nejen o vystavovatelích, ale také o podrobnostech programu. Nezapomeňte si zařídit předem registraci na webových stránkách pro volný vstup nejen na veletrh, ale také jeho programy. Pro návštěvníky máme opět aktivní on-line


Vytisknout článek

Sdílejte článek přes tyto služby
Facebook
Share on Google+Google
E-mail

 


 

Dvouletá periodicita veletrhu  

29. 05. 2018 DVOULETÁ PERIODICITA VELETRHU

         Vážení přátelé zeleného světa,                                                              
při přípravách, 17. ročníku mezinárodního zahradnického a floristického veletrhu, definitivně potvrzujeme přechod na dvouletou periodicitu. Nečekejte další dva roky a vystavujte s námi již letos. Informujte se o možných slevách ve svých svazech anebo u organizátora veletrhu. Podrobné informace naleznete zde. Pro návštěvníky máme opět aktivní  on-line  registraci  pro volný vstup na veletrh a celý doprovodný program. Připomínáme, že veletrh se nově bude konat ve všední dny, a to ve čtvrtek a pátek. Těšit se můžete nejen na pestrý odborný program, ale především na vystavovatele z Česka, Slovenska, Německa, Holandska a Polska. Zastoupeni budou především dodavatelé rostlinného materiálu, substrátů, technického materiálu pro pěstování rostlin a techniky. O jednotlivých vystavovatelích Vás budeme informovat zde, v aktualitách webových stránek veletrhu.
Máte-li také zájem stát se vystavovateli anebo partnery veletrhu, volejte na telefonní číslo +420 775 568 640 anebo pište na vestra@green-world.info.

Těšíme se na vás!                                    
                                             Veronika Juříčková Vestra
                                             za kolektiv ZelenýSvět2018

akt MIK 2847 akt MIK 3065 akt MIK 3230 akt MIK 3414

Vytisknout článek

Sdílejte článek přes tyto služby
Facebook
Share on Google+Google
E-mail

 


 

Generální mediální partner 2018  

10. 05. 2018 Generální mediální partner

         Kdo jiný by mohl být představitelem generálního mediálního partnera mezinárodního veletrhu ZelenýSvět2018, než právě Profi Press s.r.o. Nejen na zahradnické události, na které se z časových důvodů nemůžeme dostavit, budou jistě redaktoři tohoto nakladatelství a zpětně nám odvypráví celý příběh akce, výstavy, veletrhu anebo soutěže. Jejich záběr tištěných časopisů a novin, je skutečně veliký a hlavně aktuální. Vyjmenuji snad většinu: Zemědělec; Rolnické noviny; Úroda; Mechanizace zemědělství; Náš chov; Farmář; Krmivářství; Agronom; Rostlinolékař; Zemědělec v regionu; Komunální technika; Energie 21; Moderní obec; Odpady; Veterinářství; Veterinární klinika; Zahradnictví; Floristika a Profi Florista.
         Poslední tři tituly, jsou pro nás nejaktuálnější. Měsíčník Zahradnictví a dvouměsíčník Floristika a Profi Florista / Bloom´s World jsou odborné časopisy určené především profesionálním zahradníkům a floristům. Hlavním cílem vydavatelství je informovat na stránkách časopisů o novinkách v jednotlivých oblastech zahradnictví a o floristickém dění u nás i v zahraničí. Součástí odborného vzdělávání je také vydávání knižních titulů s odbornou tématikou.
         Všechny vás zvu do expozice nakladatelství Profi Press s.r.o. na Zeleném Světě 2018. Máte možnost zakoupit nejen aktuální čísla výše uvedených časopisů, ale také jejich starší vydání. Samozřejmě nebudou chybět ani knihy jako například ´Trvalkové smíšené výsadby´ od Adama Baroše a Jiřího Martínka, anebo kniha plná lahodných receptů, jedlých dekorací a nápadů na dárky ´Divoké rostliny´ od Celia Nentwig. Časopisy a knižní tituly si můžete také objednat na www.profipress.cz/predplatne.
         Máte-li zájem také vystavovat na ZS 2018, volejte na telefonní číslo +420 775 568 640 anebo pište na vestra@green-world.info.

Těšíme se na vás!                                    
                                             Veronika Juříčková Vestra
                                             za kolektiv ZelenýSvět2018

akt floristika akt profiflorista akt zahradnictvi

Vytisknout článek

Sdílejte článek přes tyto služby
Facebook
Share on Google+Google
E-mail

 


 

Flóra Bratislava 2018  

01. 05. 2018 Flóra Bratislava

         Jsme v Bratislavě a užíváme si doprovodný program 39. ročníku mezinárodní výstavy květin a zahradnictví. Rekordní počet vystavujících prodejních firem je znát nejen v pavilonech, ale také na venkovní ploše. Široká nabídka balkonových rostlin nenechává nikoho chladným a nejeden návštěvník nás prosí, zda by si svůj nákup u nás nemohl uschovat, aby si zbytek výstavy mohl projít bez větší zátěže. 😊 Prostory venkovní a vnitřní jsou velké, vzdušné a dávají vyniknout květinovým dekoracím, technickým materiálům a detailům, které i přes množství lidí jsou viditelné. Každý si zde najde to své. I my si našly to své:

 • bonsaj Ficusu carica se spoustou plodů
 • dodavatele štěrků a kamene
 • dodavatele umělých trávníků (všeobecný nedostatek vody, nás nutí vyhledávat a zkoušet nové alternativy)

         Setkáváme se zde nejen se svými přáteli z oborů napříč zahradnickým spektrem, ale také s novou generací, která vychází z kvalitních zahradnických škol této krásné slovenské země: SOŠ Malinovo, SOŠ Piešťany a SOŠ Pruské. Studenti měli příležitost předvést své dovednosti nejen na poli výstavnickém, ale také v soutěži FLORA BRATISLAVA CUP 2018. O výsledcích Vás budeme podrobně informovat.
         Flóra Bratislava patří mezi nejstarší výstavy květin ve střední Evropě. Od roku 1964 se těší velkému zájmu.    Neváhejte a přijeďte za námi!
         Pokud zde chcete být v roce 2019 také vy, informujte se na telefonním čísle +420 775 568 640 anebo pište na vestra@green-world.info.

Těšíme se na vás!                                    
                                             Veronika Juříčková Vestra
                                             za kolektiv ZelenýSvět2018

akt IMG 20180503 172112 akt IMG 20180503 221819 akt IMG 20180503 221900 akt IMG 20180503 222418 akt IMG 20180503 222437 akt IMG 20180503 222506 akt IMG 20180503 223341 akt IMG 20180503 223424 akt IMG 20180504 123330 akt IMG 20180504 123445 akt IMG 20180504 124717 akt IMG 20180504 144818

Vytisknout článek

Sdílejte článek přes tyto služby
Facebook
Share on Google+Google
E-mail

 


 

PROJEKT ZAHRADA 2018  

28. 04. 2018 PROJEKT ZAHRADA

         Jaro si dalo načas a lehce vykouklo, aby vzápětí uvolnilo prostor létu. Nebývale vysoké teploty provázely také Stavební veletrhy Brno 2018. Znát to bylo nejen na květinách, stromech a keřích, ale také v návštěvnosti jednoho z doprovodných programů veletrhu, projektu ´´ZAHRADA´´.
         ´´ZAHRADA´´ vznikla před pěti lety a u návštěvníků patří mezi nejoblíbenější programy Stavebních veletrhů Brno. Nabízí pestrou škálu rostlinného materiálu, nejen k samotnému prodeji, ale také k představení nových či netradičních okrasných rostlinných druhů koncovým zákazníkům. Poradenská služba je k dispozici po celou dobu veletrhů. Letošní ročník byl obohacen o přírodní kameny a návštěvník se mohl inspirovat jeho širokým využitím v zahradě. Projekt, který byl celý vystavěn na betonové dlažbě, se skládal z vodní okrasné plochy, kamenných zídek a dlažby, dřevěných prvků, kobercového trávníku, tisíců kvetoucích macešek a jiných rostlin.
         Letošní ročník jsme obohatili novým vjemem. Mezi základní zrakový, hmatový a čichový vjem, jsme přidali ten sluchový. Ani zahradě se nevyhýbá digitalizace. V tomto případě se jednalo o tu pozitivní. Návštěvník měl příležitost zastavit se, usednout na čerstvě vyrobenou akátovou lavici a relaxovat při klavírní sonátě v zákoutí rozkvetlé a vonící zahrady. Hudba se po celou dobu veletrhu linula z reproduktorů ve tvaru žulových kamenů, které od těch přírodních byli k nerozeznání.
         Každý den byl plný nových setkání, tradičních i netradičních dotazů, spokojených návštěvníků a kupujících. Zahrada byla do poslední chvíle krásná a svěží. Bez partnerů, by však tato akce nevznikla. Dovolte mi touto cestou poděkovat všem, kteří velkým anebo malým dílem k celému projektu přispěli: AGRO Brno – Tuřany, a.s.; Těrchovský kámen s.r.o.; ACER WOODWAY s.r.o.; KVĚT zahradní architektura – Ing. Filip Vrbas; Závlahové systémy – Pavel Šenk; JASYKO s.r.o.; Finská sauna-Horavia s.r.o.; PREFA BRNO a.s.; Stavební Veletrhy Brno 2018; a v neposlední řadě ZELENÝ SVĚT 2018. Náš speciální dík patří manažerce veletrhu Simoně Křečkové, produkčnímu technikovi veletrhu Martinu Houzarovi, prodejkyni Radce Daňkové a všem těm, kteří nám fyzicky pomohli s realizací a úklidem.

        Máte-li také zájem stát se partnery projektu ZAHRADA v dalším ročníku Stavebních veletrhů Brno, volejte na telefonní číslo +420 775 568 640 anebo pište na vestra@green-world.info.

Těšíme se na vás!                                    
                                             Veronika Juříčková Vestra
                                             za kolektiv ZelenýSvět2018

akt IMG 20180425 124919 akt IMG 20180425 124928 akt IMG 20180425 124954 akt IMG 20180425 125141 akt IMG 20180425 125217 akt IMG 20180425 125345 akt IMG 20180427 104017 akt IMG 20180427 104246 akt IMG 20180427 104334 akt IMG 20180427 104515 akt IMG 20180427 104519 akt IMG 20180427 104551

Vytisknout článek

Sdílejte článek přes tyto služby
Facebook
Share on Google+Google
E-mail

 


 

Flóra v Bratislava 2018  

01. 04. 2018 Vystavujte s námi
na Flóře v Bratislavě

         Již jsme Vás informovali o možnosti společné expozice na Flóře v Bratislavě. Mezinárodní výstava květin a zahradnictví Flora Bratislava patří mezi nejstarší výstavy květin i ve střední Evropě. Od roku 1964 se těší velkému zájmu. Bylo to jediné místo, kde lidé mohli vidět široký sortiment květin, díky spolupráci se zahraničními partnery. Po roce 1989 prošla výstava mnoha změnami a vypracovala se na kontraktační veletrh, na kterém se setkávali obchodní partneři z celé Evropy, později i firmy, které je zastupovali. Výstavní část určena veřejnosti měla významný vliv na odbyt konečných spotřebitelů. Zahradní architektura a realizace firem, které se prezentovali, posunuli vkus a nároky jejich klientů na nejvyšší úroveň.

         39. ročník výstavy Flóra Bratislava se koná ve dnech 3.-6. května 2018 v areálu výstaviště Incheba Expo v Bratislavě. Máte jedinečnou příležitost připojit se k nám, k expozici Zelený Svět. Výstava má k dispozici víc než 12.000 m2 vnitřní a víc než 4.000 m2 venkovní plochy. Očekáváme více než 50.000 návštěvníků. Pojďme jim společně ukázat, kdo jsme a co jim nabízíme.

         O bližší podmínky si volejte na telefonní číslo +420 775 568 640 anebo pište na vestra@green-world.info.

         Přihlášku si můžete stáhnout na http://www.florabratislava.sk/.

Těšíme se na vás!                                    
                                             Veronika Juříčková Vestra
                                             za kolektiv ZelenýSvět2018

akt DSC02628 akt DSC02687 akt DSC03238

Vytisknout článek

Sdílejte článek přes tyto služby
Facebook
Share on Google+Google
E-mail

 


 

POZVÁNKA ZS2018  

23. 03 .2018 POZVÁNKA ZS2018

Vážení přátelé zeleného světa a vystavovatelé,

jsme zde opět pro vás a těšíme se na setkání, která nás budou provázet, až do zahájení veletrhu Zelený Svět 2018. Při přípravách 17. ročníku mezinárodního zahradnického veletrhu definitivně potvrzujeme přechod na dvouletou periodicitu. Další změnou je, že se veletrh bude konat pouze ve všední dny, a to ve čtvrtek a pátek. Touto změnou chceme podpořit odbornou návštěvnost a současně nenarušit přípravy na blížící se víkend.

         Návštěvníci se mohou těšit na představení novinek z pestrých oborů zahradnictví pro nadcházející sezonu. Nebude chybět ani zvýrazněné téma, které se opět bude prolínat jak výstavními expozicemi, tak i doprovodným programem. Vše bude opět připraveno tak, aby nabídka veletrhu oslovila jak odborníky, tak i širokou veřejnost. Již dnes můžeme říci, že se budeme chtít zaměřit na ochranu životního prostředí. Toto významné téma chceme rozvinout různými směry – jedním z nich je podpora zajímavých komerčních i neziskových projektů.

         Pro vystavovatele je plně připraven odkaz: PRO VYSTAVOVATELE. Zde najdete všechny potřebné informace. Popřípadě nás neváhejte se svými dotazy kontaktovat.

Těšíme se na vás!                                    
                                             Veronika Juříčková Vestra
                                             za kolektiv ZelenýSvět2018

V případě zájmu, dotazů, návrhů anebo konkrétních objednávek nás kontaktujte
na tel. č.:  +420 775 568 640, anebo e-mailem: vestra@green-world.info.

akt HalaA1 akt MIK 2846 akt MIK 2878 akt MIK 3245

Vytisknout článek

Sdílejte článek přes tyto služby
Facebook
Share on Google+Google
E-mail

REKLAMA:

Zahradnictví floristika

VOLMARYMEDIÁLNÍ PARTNER:

Zahradnictví floristika

Floristika-časopis pro floristy, květináře, aranžéryZÁŠTITU PŘEVZALI:

Svaz květinářů a floristů

Svaz zakládání a údržby zeleně