Do výstavy zbývá    dnů    hodin    minut
Česká verze English version

Tisková zpráva ZELENÝ SVĚT 2016

16. ročník mezinárodního odborného zahradnického a floristického kontraktačního veletrhu se uskutečnil ve dnech 9.-10. září 2016 v pavilonu A1.  Veletrh Zelený Svět 2016 byl obsažen na ploše 3400 m2 s účastí 63 firem a partnerů na celkové ploše 1031,5 m2. Mezi vystavovateli byli především zástupci českých firem a to především členové Svazu školkařů České republiky, Svazu květinářů a floristů České republiky a Svazu zakládání a údržby zeleně.  Zahraniční zastoupení tvoří země Slovensko (2), Polsko (2), Německo (2), Holandsko (4), Francie (1) a Litva (1).
Přes veškerou propagaci veletrhu a vystavovatelů byla návštěvnost nižší než se očekávalo. Navýšení návštěvnosti jsme však zaznamenali tam, kde jsme za jejím účelem vyvinuli nové aktivity. A to u škol a zástupců měst a obcí. S nedostatkem pracovní síly se potýkají odborné firmy po celém českém území. Motivací studentů a škol chceme dosáhnout naplnění tohoto oboru kvalifikovanými zahradníky a květináři. Ne malou činnost v této oblasti vyvíjí také Svaz školkařů ČR a Svaz květinářů a floristů ČR. My jsme se rozhodli veškerou budoucí návštěvnickou i prezentační účast škol na veletrhu nezpoplatňovat a naopak společně s nimi vytvořit školící program, který by byl součástí odborných přednášek veletrhu. První výsledky se dostavili také díky posunu termínu, který dal školám čas se na návštěvu veletrhu připravit. Veletrh navštívili studenti a pedagogové v počtu 441 osob a to z těchto škol: Střední zahradnická škola Rajhrad; Střední vinařská škola Valtice; Střední škola zemědělská a zahradnická Olomouc; Střední škola a Základní škola Nové Město nad Metují; MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. Laická a odborná veřejnost byla zastoupena počtem 1248 návštěvníků, z čehož laickou veřejnost tvořilo 14 % návštěvnosti.
         V 10 hodin se zahájení veletrhu ujali náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pan ing. Roman Celý, vedoucí Odboru životního prostředí KrÚ Jihomoravského kraje pan ing. František Havíř, starostka obce Ratíškovice a bývalá vedoucí Odboru životního prostředí KrÚ Jihomoravského kraje paní ing. Bc. Anna Hubáčková, generální ředitel Veletrhy Brno a. s. pan Ing. Jiří Kuliš a obchodní ředitelka Veletrhy Brno a. s. paní PhDr. Dana Maria Staňková.
Všichni přítomní se shodli, že pavilon svou konstrukcí připomínající skleník zdá se být nejvhodnějším místem na brněnském výstavišti pro pořádání veletrhu Zelený Svět a my doufáme, že přísliby a podpory vyřknuté při zahájení dojdou naplnění.
         Cílem veletrhu bylo také informovat a motivovat odbornou a laickou veřejnost v problematice, která se nás všech nejvíce dotýká a tou je ochrana životního prostředí. Toto významné téma chceme zakotvit do všech následujících ročníků a chceme podporovat nejen neziskové organizace, ale také komerční firmy, které v této oblasti již dokončily své úspěšné projekty a nebo se jejich myšlenka rodí a hledají pro jejich realizaci partnery. V letošním ročníku této možnosti využila Nadace Partnerství, která ve své expozici představila dva projekty – Otevřenou zahradu a Strom roku 2016. Otevřenou zahradu provozují v centru Brna pod Špilberkem. Jedná se o moderní výukový areál, v němž najdete interaktivní zahradu živlů, přírodní Boromejskou zahradu a ukázkový pasivní dům. Na stánku současně představili širokou nabídku tematických workshopů, výukových programů a akcí, které v Otevřené zahradě pořádají. Nejvíce však zaujalo představení celostátní ankety Strom roku, kde bylo představeno 12 stromů s nejzajímavějšími příběhy. Celou akcí se snaží nadace získat finance pro jejich péči.
         Nedílnou součástí ochrany životního prostředí je také bezpečné používání přípravků na ochranu rostlin. Abychom v této problematice všem uživatelům OP (ochranných prostředků) a současně návštěvníkům vyšli vstříc, vytvořili jsme poradenskou expozici České společnosti rostlinolékařské (ČSR), která byla pod vedením pana Ing. Milana Zapletala po celou dobu k dispozici v oblasti diagnostiky a poradenství chorob a škůdců. Stejným způsobem chceme toto téma zakotvit také na Stavebních veletrzích Brno a to na expozici ZAHRADA, která je určena k motivaci a školení koncových zákazníků. Pohotovostní diagnostickou laboratoř vedla paní Ing. Marie Šindelková. Všechny vzorky se podařilo identifikovat. V současné době se nejvíce potýkáme se Zavíječem zimostrázovým, který se během posledních deseti let rozmnožil na celé území střední Evropy a ve velkém tak devastuje staré i nové výsadby zimostrázů. Dalším problémem můžou být nezodpovědní zaměstnavatelé, kteří nutí své zaměstnance pracovat na místech, která po ošetření přípravky na ochranu rostlin pořád spadají do ochranné lhůty.
         Sál Morava naplnil program, který zahájila za podpory firmy Floravil s.r.o. paní Miek Stap z Holandska přednáškou o mechanizovaném sázení cibulovin firmou Verver Export. Tato firma nejen vytváří, ale také dodává a realizuje pečlivě vybrané skladby kvetoucích cibulí, které často kombinuje s letničkami či trvalkami pro dosažení lepšího estetického efektu určené zelené plochy.
Paní Ing. Marie Straková za firmu Agrostis Trávníky s.r.o., která svou značnou pozornost věnuje také výzkumu v oblasti trávníkářství, přednesla přednosti a význam květnatých luk a letňáčkových směsí. Bezpečné používání přípravků na ochranu rostlin přednesl pan Ing. Milan Zapletal za Českou společnost rostlinolékařskou. Význam užitných střešních systémů přednesl Ing. Roman Paťava za akciovou společnost AGRO CS. V neposlední řadě jsme se od pana Ing. Jiřího Komzáka z firmy BB COM s.r.o. dozvěděli o významu používání kvalitních zahradnických substrátů a použití mykorhizních hub.
         Po celou dobu veletrhu byla obsazena expozice soutěže SVATEBNÍ KYTICE ROKU 2017.
6. ročník soutěže se po dvou letech úspěšného konání na Svatebním veletrhu v brněnské Richard Adam Gallery, vrátil na půdu odborného zahradnického a floristického veletrhu. Letošní účast byla s počtem 17 soutěžních kytic velice úspěšná. Tříčlenná porota složená floristy Tamásem Víghem, Monikou Ejblovou a Kristínou Dudovou Vestra, vyhodnotila podle 100 bodového systému Mezinárodní federace floristů (FEUPF) jako vítěznou kytici a trendovou svatební kytici na rok 2017 dílo paní Patricie Karterové z dílny Květiny Rudolfa Hrbka z Rosic u Brna. Tentokrát došlo ke shodě a stejná kytice se také stala vítěznou v divácké anketě. Druhé místo patřilo paní Janě Jakešové z dílny Květiny Papaver Kuřim a třetí místo paní Petře Daňkové z dílny Květiny dárkový servis Blansko. Všem vítězkám gratulujeme.  
         O největší show se postarala floristická dvojice Mistrů ČR ve floristice Ing. Klára Franc Vavříková a Jaromír Kokeš. Jejich show byla nespoutaná a plná barev. Nezbytnou součástí byla rehabilitace tolik opomíjených karafiátů s přímou ukázkou předností této květiny. O tom, že Koule květiny mají, jsme se přesvědčili a věříme, že jsme se s touto dvojicí na našem veletrhu neviděli naposledy. Květinovým sponzorem byl velkoobchod s květinami a doplňky Vonekl s.r.o. Využiji příležitosti, abych pozvala všechny na další možné setkání s Klárou a Jaromírem na konci září na charitativní akci, která se koná na podporu obnovy barokní perly zasazené do masivu Krušných hor v Jezeří. Rozkvetlé Jezeří, zámecký flowerart 2016 máte možnost navštívit od 28. - 30. 9.2016 jako realizační dobrovolník – florista, a nebo 1. - 2. 10. 2016 jako návštěvník výstavy.
         Velkou silou Zeleného Světa byl náš hlavní mediální partner časopis Zahradnictví, Floristika a Floristika Plus z vydavatelství ProfiPress s.r.o. Tímto děkujeme celému týmu, že svými ukázkami, články a fotografiemi motivuje a vychovává nejen čtenáře, ale také jejich odborného ducha.
         Na letošním ročníku rozhodně nechyběli významní hosté a vystavovatelé a já pevně věřím, že nám pomohou zdůraznit význam veletrhu na území ČR a také v zahraničí. Věřím, že program, který již nyní chystáme pro další ročník, podpoří odbornou návštěvnost natolik, že nebudeme muset bojovat s krásným počasím.
         Děkujeme vám všem, vystavovatelům, partnerům a návštěvníkům, že nám pomáháte formovat jediný odborný zahradnický veletrh v ČR.  Pište nám své poznatky, připomínky či návrhy. Je to důležité pro Zelený Svět stejně jako pro Vás. 17. ročník veletrhu se uskuteční ve dnech 7. - 8. září 2017 v hale A1 na brněnském výstavišti. Znamená to, že přecházíme opět na každoroční konání veletrhu a to právě z důvodu navázání nových kontaktů a partnerství, které bychom mohli pořádáním dvouletého cyklu ztratit.
         Speciální díky patří paní Ing. Marii Horákové (SŠ ČR), paní Ing. Marii Strakové (Agrostis Trávníky s.r.o.), panu Ing. Jiřímu Horákovi (SKF ČR), PROFIPRESS – mediálnímu partnerovi, přátelům ze Stavebních veletrhů Brno Janě Tyrichové a Radimu Tichému, floristům přátelům  Tamási  Víghovi, Kláře Franc Vavříkové a Jaromírovi Kokešovi, a v neposlední řadě celému skromnému realizačnímu týmu v čele s Veronikou Juříčkovou.

pzs 16 01 VitezkaSKR2017 pzs 16 DSC03841 pzs 16 DSC03842 pzs 16 MIK 2849 pzs 16 MIK 2852 pzs 16 MIK 3297 (2)

Vytisknout článek

Sdílejte článek přes tyto služby
Facebook
Share on Google+Google
E-mail

 
 

05.09.2016 PROGRAM ZELENÝ SVĚT 2016

......(více)

 
DIAGNOSTIKA a poradenství chorob a škůdců  

05.08.2016 DIAGNOSTIKA a poradenství chorob a škůdců

......(více)

 
Svatební kytice roku  

01.08.2016 Pořád se můžete hlásit do soutěže Svatební kytice roku 2017

......(více)

 
TIP ROKU  

29.07.2016 ODBORNÝ PROGRAM

......(více)

 
ANKETA TIP ROKU  

20.07.2016 ANKETA už je spuštěna

......(více)

 
Svatební kytice roku  

01.07.2016 Svatební kytice roku 2017

......(více)

 
FLÓRA  BRATISLAVA 2016  

FLÓRA BRATISLAVA 2016

......(více)

 
TIP ROKU  

24.2.2016 Přihlaste se do soutěže TIP ROKU veletrhu ZelenýSvět 2016

......(více)

 
PŘIJMĚTE  POZVÁNÍ NA ZELENÝ SVĚT 2016  

20.1.2016 PŘIJMĚTE POZVÁNÍ NA ZELENÝ SVĚT 2016

......(více)

 
Šťastný závěr AZV  

10.1.2016 Šťastný závěr AZV

......(více)

 
Adventní tip  

1. 12. 2014 Adventní tip: Poinsettia – Vánoční hvězda

......(více)

 
Halu A1 na brněnském výstavišti zaplavily květiny  

5.9.2014 Halu A1 na brněnském výstavišti zaplavily květiny

......(více)

 
15. ročník ZELENÉHO SVĚTA Tisková zpráva  

7.9.2014 15. ročník ZELENÉHO SVĚTA

Tisková zpráva......(více)

 
Zelený svět 2014
 

31.1.2014 Veletrh Zelený svět přechází na dvouletý cyklus

......(více)

 
To nejlepší z Moravy
 

30.1.2014 Tuřanská dřevina získala ocenění To nejlepší z Moravy

......(více)

 
VÁNOČNÍ INSPIRACE 2013  

13.9.2013 VÁNOČNÍ INSPIRACE 2013

Má floristika na veletrhu Zelený Svět význam?......(více)

 
Zelený svět 2013  

1.7.2013 Rosa Pragensis 2013 floristická soutěž v aranžování květin pro profesionální floristy a floral designéry

Téma soutěže: SECESE A ALFONS MUCHA... (více)

 
Zelený svět 2013  

4.2.2013 ZELENÝ SVĚT 2013 PŘIHLÁŠKA A REZERVACE PLOCHY, ceník pronájmu plochy

Již na minulém ročníku zahradnického veletrhu Zelený svět 2012 Vám byla dána možnost rezervace plochy na následující ročník. Chtěla bych tímto upřesnit její podmínky a upozornit na nový ceník, který je od nového roku součástí on-line přihlášky. (více)

 
Zelený svět 2013  

1.1.2013       Vážení obchodní partneři, vystavovatelé, návštěvníci a přátelé!

Dny utíkají neuvěřitelně rychle a co nevidět se všichni potkáme na Zeleném Světě 2013… (více)

 
1.11.2012 Zelená burza 2013 je koncipována jako kontraktační burza zahradnických výpěstků,

se zaměřením na výhradně velkoobchodní prodej rostlinného materiálu pro realizační firmy, zahradní centra a další firmy podnikající v zahradnickém či školkařském oboru… (více)Tisková zpráva o průběhu mezinárodního odborného kontraktačního zahradnického a floristického veletrhu ZELENÝ SVĚT 2012 …. více


6.9.2012 PARK a ZAHRADA ROKU 2012
TISKOVÁ ZPRÁVA – výsledky soutěže …. více


20.8.2012 Plán expozic …. více


1.2.2012 Vážení přátelé zeleného světa! Srdečně Vás zveme na 13.ročník mezinárodního zahradnického veletrhu Zelený Svět 2012. …. více


20.9.2011 Kalendář GREENWORLD 2012 …. více


5.9.2011 Závěrečná tisková zpráva o průběhu mezinárodního odborného kontraktačního zahradnického a floristického veletrhu Zelený svět 2011 …. více


19.8.2011  Park roku 2011 a Zahrada roku 2011
Srdečně Vás zveme na inspirativní workshop k soutěži Park roku 2011 a Zahrada roku 2011. Představení nejúspěšnějších děl z pohledu projektanta, investora a realizátora.
Podrobnosti a přihlášku naleznete v sekci Odborné semináře a přednášky.


10.1.2011 Pozvánka ZS 2011 s doprovodným programem! …. více


10.1.2011 Zdravím všechny obchodní přátele Zeleného Světa! …. více


1.2.2010 Pozvánka na ZS 2010 s doprovodným programem …. více


1.11.2009 Umělecké spojení Floristiky s módou …. více

REKLAMA:

Zahradnictví floristika

AGRO Brno-Tuřany

Agrostis Trávníky, s.r.o.MEDIÁLNÍ PARTNER:

Zahradnictví floristika

Floristika-časopis pro floristy, květináře, aranžéryZÁŠTITU PŘEVZALI:

Svaz květinářů a floristů

Svaz zakládání a údržby zeleně

Svaz školkařů České republiky